Jsme skuteční profesionálové ve svém oboru a jsme připraveni se s Vámi podělit o naše znalosti a zkušenosti.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás zákon chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Interpretace

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet, který jste pro vás vytvořili pro přístup k naší službě nebo částem naší služby.

 • Podnikání pro účely CCPA (kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů) označuje společnost jako právnickou osobu, která shromažďuje osobní údaje spotřebitelů a určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů nebo pro které jsou tyto informace shromažďovány a které samo o sobě nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů, která podniká ve státě Kalifornie.

 • Společnost (v této smlouvě označovaná jako "společnost", "my", "nás" nebo "naše") označuje , Březanova 7, 379 01 Třeboň, Česko

  Pro účely GDPR je Společnost správcem údajů.

 • Spotřebitelem se pro účely CCPA (California Consumer Privacy Act) rozumí fyzická osoba, která je rezidentem Kalifornie. Rezident, jak je definován v zákoně, zahrnuje (1) každou osobu, která je v USA pro jiné než dočasné nebo přechodné účely a (2) každá fyzická osoba s bydlištěm v USA, která je mimo USA za dočasným nebo přechodným účelem.

 • Cookies jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují podrobnosti o historii prohlížení na těchto webových stránkách.

 • Země označuje: Březanova 7, 379 01 Třeboň, Česko

 • Správce údajů pro účely GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označuje Společnost jako právnickou osobu, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

 • Do Not Track (DNT) je koncept, který byl podporován americkými regulačními orgány, zejména Federální obchodní komisí USA (FTC), aby internetový průmysl vyvinul a implementoval mechanismus pro umožnit uživatelům internetu kontrolovat sledování jejich online aktivit napříč webovými stránkami.

 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě.

  Pro účely GDPR se osobními údaji rozumí veškeré informace, které se vás týkají, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

  Pro účely zákona CCPA se osobními údaji rozumí jakékoli informace, které identifikují, vztahují se k vám, popisují je nebo s vámi mohou být spojeny nebo by s vámi mohly být přiměřeně spojeny, přímo nebo nepřímo.

 • Prodej pro účely CCPA (California Consumer Privacy Act) znamená prodej, pronájem, uvolnění, zveřejnění, šíření, zpřístupnění, převod nebo jiné ústní sdělení, písemně, nebo elektronickými nebo jinými prostředky osobní údaje spotřebitele jinému podniku nebo třetí straně za peněžní nebo jiné hodnotné protiplnění.

 • Služba odkazuje na webové stránky.

 • Poskytovatelem služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Odkazuje na společnosti třetích stran nebo jednotlivce zaměstnané Společností za účelem usnadnění Služby, poskytování Služba jménem Společnosti, k provádění služeb souvisejících se Službou nebo k pomoci Společnosti při analýze toho, jak je Služba využívána. Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.

 • Služba sociálních médií třetí strany označuje jakoukoli webovou stránku nebo webovou stránku sociální sítě, prostřednictvím které se uživatel může přihlásit nebo vytvořit účet pro používání služby.

 • Údaje o používání odkazují na údaje shromažďované automaticky, buď generované používáním služby nebo ze samotné infrastruktury služby (například doba trvání návštěvy stránky).

 • Webové stránky přístupné z

 • Termínem se rozumí fyzická osoba, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost či jiná právnická osoba, jejímž jménem tato fyzická osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

  Podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) můžete být označováni jako subjekt údajů nebo jako uživatel, protože jste jednotlivec používající službu.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobně identifikovatelné informace, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Informace o profilu sociálních médií (tj. z Připojit se přes Facebook, Přihlásit se přes Twitter)
 • Jiní

Údaje o používání

Údaje o používání jsou shromažďovány automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách stránky, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné včetně typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního telefonu zařízení, váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odesílá, kdykoli navštívíte naši službu nebo když přistupujete ke službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Informace ze služeb sociálních médií třetích stran

Společnost vám umožňuje vytvořit si účet a přihlásit se k používání služby prostřednictvím následujících služeb sociálních médií třetích stran:

 • Vyhledávač Google
 • Sociální sítě
 • Cvrlikat

Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo nám jinak udělit přístup ke službě sociálních médií třetí strany, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou již spojeny s vaším účtem služby sociálních médií třetí strany, jako je vaše jméno, vaše e-mailovou adresu, vaše aktivity nebo seznam kontaktů spojený s daným účtem.

Můžete mít také možnost sdílet se Společností další informace prostřednictvím účtu Služby sociálních médií třetí strany. Pokud se rozhodnete poskytnout tyto informace a osobní údaje, během registrace nebo jinak, udělují Společnosti oprávnění používat, sdílet a ukládat je způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Technologie sledování a soubory cookie

Soubory cookie a podobné sledovací technologie používáme ke sledování aktivity v naší službě a ukládání určitých informací. Používané sledovací technologie jsou majáky, značky a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšení a analýzu Naše služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor umístěný ve vašem zařízení. Svůj prohlížeč můžete instruovat, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby oznamoval, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, nemusí být možné používat některé části naší služby. Pokud jste neupravili nastavení prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, může naše služba používat soubory cookie.
 • Webové majáky. Některé části naší služby a našich e-mailů mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (označované také jako průhledné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které společnosti umožňují Například k počítání uživatelů, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail, a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání popularity určité sekce a ověření integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační" soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Relační i trvalé soubory cookie používáme pro níže uvedené účely:

 • Nezbytné / základní soubory cookie

  Typ: Soubory cookie relace

  Správce: Us

  Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli používat některé z jejich funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez tyto soubory cookie, služby, o které jste požádali, nelze poskytnout a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytovali.

 • Zásady používání souborů cookie / soubory cookie pro přijímání oznámení

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Správce: Us

  Účel: Tyto soubory cookie zjišťují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

 • Funkční soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Správce: Us

  Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete při používání webových stránek, jako je zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zážitek a abychom se vyhnuli tomu, že budete muset znovu zadávat své preference pokaždé, když používáte webové stránky.

 • Sledovací a výkonnostní soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravují: Třetí strany

  Účel: Tyto soubory cookie se používají ke sledování informací o provozu na webových stránkách a o tom, jak uživatelé používají webové stránky. Informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat jako individuálního návštěvníka. To je protože shromážděné informace jsou obvykle spojeny s pseudonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte k přístupu na webové stránky. Tyto soubory cookie můžeme také použít k testování nových stránek, funkcí nebo nových funkcí webové stránky, abychom viděli, jak na ně naši uživatelé reagují.

 • Cílené a reklamní soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravují: Třetí strany

  Účel: Tyto soubory cookie sledují vaše zvyky při prohlížení, abychom mohli zobrazovat reklamu, která by vás mohla s větší pravděpodobností zajímat. Tyto soubory cookie používají informace o vaší historii procházení k tomu, aby vás seskupily s ostatními uživateli, kteří podobné zájmy. Na základě těchto informací a s naším svolením mohou inzerenti třetích stran umístit soubory cookie, které jim umožní zobrazovat reklamy, o kterých si myslíme, že budou relevantní pro vaše zájmy, zatímco jste na třetí straně webových stránek.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich volbách týkajících se souborů cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování a udržování naší služby, včetně sledování používání naší služby.
 • Správa vašeho účtu: správa vaší registrace jako uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím služby, které máte k dispozici jako registrovaní uživatel.
 • Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.
 • Chcete-li vás kontaktovat: Abychom vás mohli kontaktovat e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými ekvivalentními formami elektronické komunikace, jako jsou nabízená oznámení mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně aktualizací zabezpečení, je-li to nezbytné nebo přiměřené pro jejich zavedení.
 • Poskytování novinek, speciálních nabídek a obecných informací o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se ptali, pokud jste tak neučinili se rozhodla, že takové informace nepřijímá.
 • Správa vašich požadavků: K účasti a správě vašich požadavků, které nám byly zaslány.
 • Abychom vám mohli poskytovat cílenou reklamu: Vaše informace můžeme použít k vývoji a zobrazování obsahu a reklamy (a spolupracovat s dodavateli třetích stran, kteří tak činí) přizpůsobených vašim zájmům a/nebo poloze a měřit jeho účinnost.
 • Pro převody podniků: Vaše informace můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako trvání podniku nebo jako součást bankrotu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém osobní údaje, které uchováváme o uživatelích našich služeb, patří mezi převedená aktiva.
 • Pro jiné účely: Vaše informace můžeme použít k jiným účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určení účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocení a zlepšení našich Služby, produkty, služby, marketing a vaše zkušenosti.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby, zobrazovat vám reklamy, které vám pomáhají podporovat a udržovat naši službu, inzerovat vám na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši službu, za účelem zpracování plateb, abychom vás kontaktovali.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého nebo části našich fúzí, prodejů aktiv společnosti, financování nebo akvizice celého nebo části našich podnikání jiné společnosti.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto přidružené společnosti dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři společného podniku nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s námi pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s jinými uživateli, mohou být tyto informace zobrazeny všemi uživateli a mohou být veřejně distribuovány mimo ně. Pokud interagujete s ostatními uživateli nebo se registrovat prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, vaše kontakty ve službě sociálních médií třetích stran mohou vidět vaše jméno, profil, fotografie a popis vaší aktivity. Podobně budou ostatní uživatelé možnost zobrazit popisy vaší aktivity, komunikovat s vámi a zobrazit váš profil.
 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zveřejnit pro jakýkoli jiný účel.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (pro Například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje, abychom vyhověli platným zákonům), řešili spory a prosazovali naše právní dohody a zásady.

Společnost bude také uchovávat údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti našich Služby, nebo Jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli jiných místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být předány uchovávané na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje vaše odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud jsou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních údajů.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud je společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Před přenosem vašich osobních údajů a před tím, než se na ně budou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, vás upozorníme.

Donucovacími

Za určitých okolností může být společnost požádána, aby zveřejnila vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. soudu nebo vládní agentury).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • Chránit a hájit práva nebo majetek Společnosti
 • Prevence nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se Službou
 • Ochrana osobní bezpečnosti Uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Ochrana před právní odpovědností

Zabezpečení vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich Osobní údaje, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb, které využíváme, mohou mít přístup k vašim osobním údajům. Tito dodavatelé třetích stran shromažďují, ukládají, používají, zpracovávají a přenášejí informace o vaší aktivitě v naší službě v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů.

Analytika

Ke sledování a analýze používání naší služby můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran.

 • Google Analytics

  Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a reportuje návštěvnost webových stránek. Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Společnost Google může shromážděná data použít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

  Ze zpřístupnění své aktivity ve službě Google Analytics se můžete odhlásit instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Doplněk zabraňuje JavaScriptu (ga.js, analytics.js Google Analytics a dc.js) ze sdílení informací o aktivitě návštěv se službou Google Analytics.

  Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Platby

V rámci služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě můžeme ke zpracování plateb použít služby třetích stran (např. zpracovatele plateb).

Nebudeme ukládat ani shromažďovat údaje o vaší platební kartě. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž používání vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržovat standardy stanovené PCI-DSS spravované Radou pro bezpečnostní standardy PCI, která je společným úsilím značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečnou manipulaci platební údaje.

Ochrana osobních údajů GDPR

Právní základ pro zpracování osobních údajů dle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

 • Souhlas: Udělili jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy: Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo pro jakékoli předsmluvní závazky z ní vyplývající.
 • Právní povinnosti: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje.
 • Životně důležité zájmy: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby.
 • Veřejný zájem: Zpracování osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Společnost pověřena.
 • Oprávněné zájmy: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti.

V každém případě Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo nezbytným požadavkem uzavřít smlouvu.

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje respektovat důvěrnost vašich osobních údajů a zaručit, že budete moci uplatnit svá práva.

Podle těchto zásad ochrany osobních údajů a ze zákona, pokud se nacházíte v EU, máte právo:

 • Požádat o přístup ke svým osobním údajům. Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete získat přístup ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich vymazání přímo v rámci Oddíl Nastavení účtu. Pokud tyto akce nemůžete provést sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli. To vám také umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.
 • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. Máte právo na opravu jakýchkoli neúplných nebo nepřesných informací, které o vás máme.
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Toto právo existuje tam, kde se spoléháme na oprávněný zájem jako právní základ pro naše zpracování a existuje něco o vaší konkrétní situaci, která způsobuje, že Chcete vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů na tomto základě. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali.
 • Požádat o přenos vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje poskytneme vám nebo třetí straně, kterou jste si vybrali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo pouze se vztahuje na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně poskytli souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
 • Odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů. Pokud odvoláte svůj souhlas, možná vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým specifickým funkcím Služba.

Uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů GDPR

Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti před odpovědí na takové žádosti. Pokud vznesete požadavek, budeme se snažit abychom vám odpověděli co nejdříve.

Máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), obraťte se na místní úřad pro ochranu osobních údajů v EHP.

Ochrana osobních údajů CCPA

Tato část oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele Kalifornie doplňuje informace obsažené v našich zásadách ochrany osobních údajů a vztahuje se výhradně na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby s bydlištěm ve státě Kalifornie.

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

Shromažďujeme informace, které identifikují, souvisejí, popisují, odkazují, mohou být spojeny nebo by mohly být přiměřeně propojeny, přímo nebo nepřímo, s konkrétním spotřebitelem nebo zařízením. Následuje seznam kategorie osobních údajů, které můžeme shromažďovat nebo jsme mohli shromažďovat od obyvatel Kalifornie během posledních dvanácti (12) měsíců.

Vezměte prosím na vědomí, že kategorie a příklady uvedené v níže uvedeném seznamu jsou ty, které jsou definovány v CCPA. To neznamená, že jsme ve skutečnosti shromáždili všechny příklady této kategorie osobních údajů, ale odráží naše dobro podle našeho nejlepšího vědomí věříme, že některé z těchto informací z příslušné kategorie mohou být a mohly být shromážděny. Například určité kategorie osobních údajů by byly shromažďovány pouze v případě, že byste poskytli takové osobní údaje přímo nám.

 • Kategorie A: Identifikátory.

  Příklady: skutečné jméno, alias, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, název účtu, číslo řidičského průkazu, číslo pasu nebo jiné podobné identifikátory.

  Shromážděno: Ano.

 • Kategorie B: Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornských zákaznických záznamech (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  Příklady: jméno, podpis, číslo sociálního pojištění, fyzické vlastnosti nebo popis, adresa, telefonní číslo, číslo pasu, číslo řidičského průkazu nebo občanského průkazu, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo jakékoli jiné finanční informace, lékařské informace nebo informace o zdravotním pojištění. Některé osobní údaje obsažené v tomto Kategorie se může překrývat s jinými kategoriemi.

  Shromážděno: Ano.

 • Kategorie C: Chráněné klasifikační charakteristiky podle kalifornského nebo federálního práva.

  Příklady: věk (40 let nebo starší), rasa, barva pleti, původ, národnostní původ, občanství, náboženské vyznání nebo vyznání, rodinný stav, zdravotní stav, fyzické nebo duševní postižení, pohlaví (včetně pohlaví, genderové identity, pohlaví vyjádření, těhotenství nebo porod a související zdravotní stav), sexuální orientace, status veterána nebo vojáka, genetické informace (včetně rodinných genetických informací).

  Shromážděno: Ne.

 • Kategorie D: Obchodní informace.

  Příklady: záznamy a historie zakoupených nebo zvažovaných produktů nebo služeb.

  Shromážděno: Ano.

 • Kategorie E: Biometrické informace.

  Příklady: genetické, fyziologické, behaviorální a biologické charakteristiky nebo vzorce aktivity používané k extrahování šablony nebo jiného identifikátoru nebo identifikačních informací, jako jsou otisky prstů, otisky obličeje a hlasové otisky, Skenování duhovky nebo sítnice, stisknutí kláves, chůze nebo jiné fyzické vzorce a údaje o spánku, zdraví nebo cvičení.

  Shromážděno: Ne.

 • Kategorie F: Internetová nebo jiná podobná síťová aktivita.

  Příklady: interakce s naší službou nebo reklama.

  Shromážděno: Ano.

 • Kategorie G: Geolokační údaje.

  Příklady: Přibližná fyzická poloha.

  Shromážděno: Ne.

 • Kategorie H: Senzorické údaje.

  Příklady: zvukové, elektronické, vizuální, tepelné, čichové nebo podobné informace.

  Shromážděno: Ne.

 • Kategorie I: Informace o profesní činnosti nebo zaměstnání.

  Příklady: aktuální nebo minulá historie práce nebo hodnocení výkonu.

  Shromážděno: Ne.

 • Kategorie J: Informace o neveřejném vzdělávání (podle zákona o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

  Příklady: Záznamy o vzdělání přímo související se studentem spravované vzdělávací institucí nebo stranou jednající jejím jménem, například známky, přepisy, seznamy tříd, rozvrhy studentů, identifikační kódy studentů, student finanční informace nebo disciplinární záznamy studentů.

  Shromážděno: Ne.

 • Kategorie K: Závěry vyvozené z jiných osobních údajů.

  Příklady: profil odrážející preference, charakteristiky, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a schopnosti dané osoby.

  Shromážděno: Ne.

Podle CCPA osobní údaje nezahrnují:

 • Veřejně dostupné informace z vládních záznamů
 • Anonymizované nebo agregované informace pro spotřebitele
 • Informace vyňaté z oblasti působnosti CCPA, například:
  • Zdravotní nebo lékařské informace, na které se vztahuje zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění z roku 1996 (HIPAA) a kalifornský zákon o důvěrnosti lékařských informací (CMIA) nebo údaje z klinických hodnocení
  • Osobní údaje, na které se vztahují určité zákony na ochranu osobních údajů specifické pro daný sektor, včetně zákona o spravedlivém vykazování úvěrů (FRCA), zákona Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) nebo kalifornského zákona o ochraně osobních údajů o finančních informacích (FIPA) a Zákon o ochraně soukromí z roku 1994

Zdroje osobních údajů

Výše uvedené kategorie osobních údajů získáváme z následujících kategorií zdrojů:

 • Přímo od vás. Například z formulářů, které vyplníte v naší službě, preferencí, které vyjádříte nebo poskytnete prostřednictvím naší služby, nebo z vašich nákupů v naší službě.
 • Nepřímo od Vás. Například z pozorování vaší aktivity v naší službě.
 • Automaticky od vás. Například prostřednictvím souborů cookie, které my nebo naši poskytovatelé služeb nastavujeme na vašem zařízení, když procházíte naší službou.
 • od poskytovatelů služeb. Například dodavatelé třetích stran pro sledování a analýzu používání naší služby, dodavatelé třetích stran pro poskytování reklamy v naší službě, dodavatelé třetích stran pro poskytování cílené reklamy vám, dodavatelům třetích stran pro zpracování plateb nebo jiným dodavatelům třetích stran, které využíváme k poskytování služby.

Použití osobních údajů pro obchodní účely nebo komerční účely

Můžeme používat nebo zveřejňovat osobní údaje, které shromažďujeme pro "obchodní účely" nebo "komerční účely" (jak jsou definovány v CCPA), což může zahrnovat následující příklady:

 • Provozovat naši službu a poskytovat vám naši službu.
 • Poskytování podpory a odpovídání na vaše dotazy, včetně vyšetřování a řešení vašich obav a sledování a zlepšování našich služeb.
 • Ke splnění nebo splnění důvodu, který jste poskytli informace. Pokud například sdílíte své kontaktní údaje, abyste položili otázku týkající se naší služby, použijeme tyto osobní údaje k odpovědi na váš dotaz. Pokud poskytnete Vaše osobní údaje k nákupu produktu nebo služby, použijeme tyto informace ke zpracování vaší platby a usnadnění doručení.
 • Reakce na žádosti orgánů činných v trestním řízení a v souladu s požadavky platných zákonů, soudních příkazů nebo vládních předpisů.
 • Jak je vám popsáno při shromažďování vašich osobních údajů nebo jak je jinak uvedeno v CCPA.
 • Pro interní administrativní a auditorské účely.
 • Za účelem odhalování bezpečnostních incidentů a ochrany před škodlivými, klamavými, podvodnými nebo nezákonnými činnostmi, včetně stíhání osob odpovědných za tyto činnosti, je-li to nezbytné.

Upozorňujeme, že výše uvedené příklady jsou ilustrativní a nemají být vyčerpávající. Další podrobnosti o tom, jak tyto informace používáme, naleznete v části "Použití vašich osobních údajů".

Pokud se rozhodneme shromažďovat další kategorie osobních údajů nebo použít osobní údaje, které jsme shromáždili, pro podstatně odlišné, nesouvisející nebo neslučitelné účely, aktualizujeme tyto zásady ochrany osobních údajů.

Zveřejnění osobních údajů pro obchodní účely nebo komerční účely

Můžeme používat nebo zveřejňovat a mohli jsme použít nebo zveřejnit v posledních dvanácti (12) měsících následující kategorie osobních údajů pro obchodní nebo komerční účely:

 • Kategorie A: Identifikátory
 • Kategorie B: Kategorie osobních údajů uvedené ve statutu záznamů o zákaznících v Kalifornii (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategorie D: Obchodní informace
 • Kategorie F: Internet nebo jiná podobná síťová aktivita

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené kategorie jsou kategorie definované v CCPA. To neznamená, že všechny příklady této kategorie osobních údajů byly skutečně zveřejněny, ale odráží naše přesvědčení v dobré víře podle našich nejlepších znalost toho, že některé z těchto informací z příslušné kategorie mohou být a mohly být zveřejněny.

Když zveřejňujeme osobní údaje pro obchodní nebo komerční účely, uzavíráme smlouvu, která popisuje účel a vyžaduje, aby příjemce tyto osobní údaje zachovával v tajnosti a nepoužíval je k žádným účelu s výjimkou plnění smlouvy.

Podíl osobních údajů

Vaše osobní údaje identifikované ve výše uvedených kategoriích můžeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran:

 • Poskytovatelé služeb
 • Zpracovatelé plateb
 • Naše pobočky
 • Naši obchodní partneři
 • Dodavatelé třetích stran, kterým nás vy nebo vaši zástupci povolujete zveřejnit vaše osobní údaje v souvislosti s produkty nebo službami, které vám poskytujeme

Vaše práva podle CCPA

CCPA poskytuje obyvatelům Kalifornie zvláštní práva týkající se jejich osobních údajů. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte následující práva:

 • Právo na oznámení. Máte právo být informováni o tom, jaké kategorie osobních údajů jsou shromažďovány a pro jaké účely jsou osobní údaje používány.
 • Právo požadovat. Podle CCPA máte právo požadovat, abychom vám zveřejnili informace o našem shromažďování, používání, prodeji, zveřejňování pro obchodní účely a sdílení osobních údajů. Jakmile jsme obdržíme a potvrdíme vaši žádost, sdělíme vám:
  • Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili
  • Kategorie zdrojů osobních údajů, které jsme o vás shromáždili
  • Náš obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje těchto osobních údajů
  • Kategorie třetích stran, se kterými tyto osobní údaje sdílíme
  • Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili
  • Pokud jsme prodali vaše osobní údaje nebo zveřejnili vaše osobní údaje pro obchodní účely, sdělíme vám:
   • Kategorie prodaných kategorií osobních údajů
   • Kategorie zveřejněných kategorií osobních údajů
 • Právo odmítnout prodej osobních údajů (opt-out). Máte právo nám nařídit, abychom neprodávali vaše osobní údaje. Chcete-li podat žádost o odhlášení, kontaktujte nás.
 • Právo na výmaz osobních údajů. Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, s výhradou určitých výjimek. Jakmile obdržíme a potvrdíme vaši žádost, smažeme (a nasměrujeme naši službu Poskytovatelé k výmazu) Vaše osobní údaje z našich záznamů, pokud neplatí výjimka. Vaši žádost o vymazání můžeme zamítnout, pokud je uchovávání informací nezbytné pro nás nebo naše poskytovatele služeb:
  • dokončení transakce, pro kterou jsme shromáždili osobní údaje, poskytnutí zboží nebo služby, které jste požadovali, přijetí opatření, která lze přiměřeně očekávat v kontextu našeho probíhajícího obchodního vztahu s vámi, nebo jinak plnění naší smlouvy s vámi.
  • Zjišťování bezpečnostních incidentů, ochrana před škodlivými, klamavými, podvodnými nebo nezákonnými aktivitami nebo stíhání osob odpovědných za tyto činnosti.
  • Ladění produktů za účelem identifikace a opravy chyb, které narušují stávající zamýšlené funkce.
  • Uplatňovat svobodu projevu, zajistit právo jiného spotřebitele na výkon svých práv na svobodu projevu nebo uplatnit jiné právo stanovené zákonem.
  • Dodržujte kalifornský zákon o ochraně soukromí elektronických komunikací (Cal. Penal Code § 1546 a násl.).
  • Zapojovat se do veřejného nebo recenzovaného vědeckého, historického nebo statistického výzkumu ve veřejném zájmu, který dodržuje všechny ostatní platné zákony o etice a ochraně osobních údajů, pokud může pravděpodobně dojít k odstranění informací nemožné nebo vážně zhoršit výsledky výzkumu, pokud jste dříve poskytli informovaný souhlas.
  • Umožnit výhradně interní použití, které je přiměřeně v souladu s očekáváními spotřebitelů na základě vašeho vztahu s námi.
  • Splňte zákonnou povinnost.
  • Provádět další interní a zákonné použití těchto informací, které jsou slučitelné s kontextem, ve kterém jste je poskytli.
 • Právo nebýt diskriminován. Máte právo nebýt diskriminováni při uplatňování jakýchkoli práv vašeho spotřebitele, včetně:
  • Odepření zboží nebo služeb pro vás
  • Účtování různých cen nebo sazeb za zboží nebo služby, včetně využití slev nebo jiných výhod nebo ukládání sankcí
  • Poskytování jiné úrovně nebo kvality zboží nebo služeb
  • Naznačování, že obdržíte jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb

Uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů podle zákona CCPA

Chcete-li uplatnit některá ze svých práv podle zákona CCPA, a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat:

 • E-mailem: cutecompany@mail.cz

Pouze vy nebo osoba registrovaná u kalifornského ministra zahraničí, kterou zmocníte k jednání vaším jménem, můžete podat ověřitelnou žádost týkající se vašich osobních údajů.

Váš požadavek, který nám zašlete, musí:

 • Poskytnutí dostatečných informací, které nám umožní přiměřeně ověřit, že jste osoba, o které jsme shromáždili osobní údaje, nebo oprávněný zástupce
 • Popište svůj požadavek dostatečně podrobně, abychom mu umožnili jej správně pochopit, vyhodnotit a reagovat na něj

Nemůžeme reagovat na vaši žádost nebo vám poskytnout požadované informace, pokud nemůžeme:

 • Ověřte svou totožnost nebo oprávnění k podání žádosti
 • A potvrdit, že se osobní údaje týkají vás

Požadované informace zveřejníme a poskytneme zdarma do 45 dnů od obdržení vaší ověřitelné žádosti. Lhůta pro poskytnutí požadovaných informací může být jednou prodloužena, je-li to přiměřené nezbytné a s předchozím upozorněním.

Jakékoli informace, které poskytneme, se budou vztahovat pouze na období 12 měsíců před přijetím ověřitelné žádosti.

U žádostí o přenositelnost údajů zvolíme formát poskytování vašich osobních údajů, který je snadno použitelný a měl by vám umožnit přenášet informace od jednoho subjektu k jinému subjektu bez překážek.

Vaše kalifornská práva na ochranu osobních údajů (kalifornský zákon Shine the Light)

Podle kalifornského občanského zákoníku, § 1798 (kalifornský zákon Shine the Light), mohou obyvatelé Kalifornie, kteří s námi mají zavedený obchodní vztah, jednou ročně požádat o informace o sdílení svých osobních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu třetích stran.

Pokud byste chtěli požádat o další informace podle kalifornského zákona Shine the Light a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Kalifornská práva na ochranu osobních údajů pro nezletilé uživatele (kalifornský obchodní a profesní zákoník, oddíl 22581)

Kalifornský obchodní a profesní zákoník, oddíl 22581, umožňuje obyvatelům Kalifornie mladším 18 let, kteří jsou registrovanými uživateli online stránek, služeb nebo aplikací, požádat o odstranění obsahu nebo informací, které mají zveřejněno.

Chcete-li požádat o odstranění těchto údajů, a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů a uvést e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem.

Uvědomte si, že vaše žádost nezaručuje úplné nebo úplné odstranění obsahu nebo informací zveřejněných online a že zákon nemusí za určitých okolností povolit nebo vyžadovat odstranění.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívit.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Budeme vás informovat e-mailem a/nebo výrazným oznámením v naší službě před tím, než změna vstoupí v platnost, a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, jakmile jsou zveřejněny na této stránce.

O těchto zásadách ochrany osobních údajů

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • E-mailem: cutecompany@mail.cz